Hem

LURIPP (Linköping University Relational and Interpersonal Psychotherapy Project) är en randomiserad studie där vi jämför effekterna av två psykoterapiformer för deprimerade vuxna patienter. De två metoderna är Interpersonell psykoterapi och Relationell korttidsterapi. Studien är speciell i det avseendet att det är samma terapeuter som ger båda terapiformerna. Vi säger att vi randomiserar ”inom terapeuten”.

De som arbetar inom detta projekt är Fredrik Falkenström, Mattias Larsson, Clara Möller och Rolf Holmqvist.